LPS SUSTAV 

ŠTO SVE UKLJUČUJE SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE?

Izokeraunicka karta globalna

Uvod

Najnovije norme serije HRN 50164 i serije 62305 imaju  pristup problematici zaštite od munje bitno izmijenjen. Razlozi tomu su višestruki:

  • Dugogodišnje promatranje i bilježenje uzroka i posljedica vezanih uz pojavu munje
  • Moderna tehnologija omogućila je mjerenja i kontinuirana praćenja te pojave i njezinih posljedica
  • Bitno izmijenjena arhitektura modernih građevina
  • Građevinski i instalacijski materijali su se promijenili
  • Bitno povećan broj vrlo osjetljive elektroničke opreme u zgradama

Kome su ovi članci namijenjeni?

U seriji članaka pokušat ću, na  čim jednostavniji način, približiti problematiku neposrednim izvođačima ove vrste instalacije, koja više nije GROMOBRAN, nego LPS sustav (Lightning Protection System = Sitem zaštite od munje).  Postepenim usvajanjem novog pristupa i terminologije olakšat će se razumijevanje projekata, a i komunikacija  s nadzornim inženjerima.

Zašto SUSTAV?

Zato što izrada ove vrste instalacije podrazumijeva nekoliko potpuno različitih dijelova instalacije povezanih  u jednu funkcionalnu cjelinu.  Prijašnji gromobran je podrazumijevao hvataljke, odvode i uzemljivač. Danas je to samo vanjski dio sustava (vanjski LPS). Da bi zaštita bila kompletna to nije dovoljno, pa se prema novim normama vrlo detaljno definira upotpunjavanje ove zaštite elementima koje nazivamo unutarnji dio sustava LPS (unutarnji LPS).

Unutarnji LPS podrazumijeva

  • Izjednačenje potencijala i
  • Prenaponska zaštita (odvodnici prenapona SPD)

Polaganje gromobrana.

Po propisima Ex agencije ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

P9150120