Adresa ureda:
IMI INSTROMONT INŽENJERING d.o.o.
Vlaška 102
10000 ZAGREB

Telefon: +385 1 455 36 22
Fax: +385 1 455 36 11

Administrativni odjel: 
imi@imi-samobor.hr

Adresa sjedišta:
IMI INSTROMONT INŽENJERING d.o.o.
Antuna Nemčića 31
10430 SAMOBOR

Podaci o registraciji: Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080252003

Matična banka: Zagrebačka banka d.d.
žiro račun broj 2360000-1101540612

Matični broj: 0136395

OIB: 08332816093

EURI No.: HR08332816093

e-mail adresa: imi@imi-samobor.hr