Na ovom području naši ispitivači posjeduju sva ovlaštenja nadležnih državnih institucija. Raspolažemo potrebnim (umjerenim) mjernim instrumentima, te prema potrebi izvodimo:

 • Ispitivanje i preglede električnih instalacija:
  • kontinuiteta zaštitnog vodiča
  • otpora izolacije
  • otpora uzemljenja
  • dielektričke čvrstoće
  • rada zaštitnih uređaja rezidualne struje RCD
  • otpora petlje kvara
  • rada bimetala
  • svih električnih veličina (struja, napon, snaga, otpor, frekvencija, redoslijed faza,...)
  • koncentracije eksplozivnih plinova u atmosferi
  • mjerenja i kalibracije tlaka od 0-250 bar
  • mjerenja protoka i temperature do 600 0C
 • Ispitivanja i preglede u zonama opasnosti od eksplozije (sva gore navedena ispitivanja) te izrađujemo:
 • Zapisnike o provedenom pregledu
 • Ispitne listove
 • Elaborate o kvaliteti
 • Dokumentacije izvedenog stanja
 • Dokumentacije dokaza kvalitete
 • Utvrđivanje „nultog“ stanja sa puštanjem u probni rad
 • Pripreme tehničkog pregleda
 • Upute za rad i održavanje
 • Izvješća izvođača (sa pripadajućom dokumentacijom)
 • Izvješća nadzornog inženjera