INSTROMONT INŽENJERING d.o.o. od svog osnivanja 1992.g. do danas ima primarni zadatak isporuku kvalitetne opreme, materijala i izvedbu radova koji u potpunosti zadovoljavaju očekivanja poslovnih partnera. Redovitim educiranjem djelatnika prateći važeće zakonske norme i pravila struke, jamčimo najkvalitetnija rješenja štiteći objekte, ljude i okoliš, s ciljem da svaka nova aktivnost bude preporuka i referenca budućim poslovima.

Osnovne djelatnosti:

 • Instaliranje
 • Proizvodnja
 • Mjerenja, ispitivanja i puštanja u rad
 • Održavanje

01.03.05. 001

Područje rada:

 • Elektro-energetske instalacije
 • Elektro-instrumentacijske instalacije
 • Pneumatske instalacije
 • Komunikacijske instalacije
 • Strojarski proizvodi    

U mogućnostismo preuzeti i izvođenje svih vrsta radova sa područja automatske i regulacijske tehnike uključujući nabavu i montažu opreme te izradu izvedbenih projekata. U tu svrhu raspolažemo sa kompletnim instrumentacijskim alatom i opremom za kalibriranje, ispitivanje, mjerenje i servisiranje. Garancija kvalitetnog rada je tim inženjera, tehničara i montera sa dugogodišnjim iskustvom, čiji su zadaci:

 • Obavezno osiguranje sigurnosti ljudi, objekta, opreme i okoliša u kojem se izvode radovi
 • Obavezno poštivanje svih propisa za izbor, postavljanje i održavanje električnih instalacija i opreme u trenutno važećem izdanju
 • Obavezno ispitivanje (provjera) svih uređaja i instalacija, sve prema normi HRN HD 60364-66 u trenutno važećem izdanju
 • Obavezno korištenje umjerenih mjerno-ispitnih instrumenata
 • Obavezna ugradnja materijala, opreme i uređaja sukladnih hrvatskim normama
 • Redovna obuka i školovanje djelatnika prema propisanim pravilima struke
 • Ponuda opreme, materijala i radova po što povoljnijoj cijeni za krajnjeg korisnika uključujući sve gore navedene ciljeve, na trajno zadovoljstvo kupca

iso